Jet Ski

 
Jet Ski เครื่องเล่นที่ท้าทายเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบความเร็ว และความท้าทายตลอดลำน้ำปิง สัมผัสกับธรรมชาติ ต้นไม้เขียวขจีและหุบเขาสองฝั่งสำน้ำปิง

สามารถท้าทายความสามารถได้ทั้งหญิงและชาย

เครื่องเล่นที่เข้าถึงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี