You are here:   Home GALLERY พระอาทิตย์ตก ลับขอบภูเขา

ภาพพระอาทิตย์ตก ลับขอบภูเขาริมแม่น้ำปิง

Sunset at riverside


พระอาทิตย์ตกลับขอบภูเขา ท้องฟ้าและผืนน้ำสีส้ม บรรยากาศโรแมนติกสวยงาม