restuarant


ภาพบรรยากาศ ที่ ครัว ริเวอร์ไซด์ (Riverside Kitchen)
ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ริมแม่น้ำปิง
ที่ ครัวริเวอร์ไซด์ มีพื้นที่พักรับประมานอาหาร สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก เหมาะอย่างมากสำหรับกรุ๊ปทัวร์ ที่มาเป็นคณะทัวร์กลุ่มใหญ่

ทางเรามีบริการจัดพื้นที่สำหรับนั่งรับประทานอาหารให้ทุกท่านสามารถชมบรรยากาศริมน้ำได้อย่างสะดวกสบายทั่วถึง